caronkey
לרכב הזה מגיע יחס מיוחד...
לפעמים יש הגדרות שרוצים לבצע לרכב ספציפי או לקבוצת רכבים. לאחרונה הוספנו 3 אפשרויות חדשות ל-CarOnKey:

נעילת שעות הזמנה לסוג רכב
מעתה תוכלו לקבע שעות לסוגי רכב. לדוגמא ניתן לקבוע שסוג רכבים מסוים ההזמנה תהיה מ- 06:00 עד 17:00 תמיד. המזמין לא יוכל לבחור שעת התחלה ושעת סיום, רק מאיזה יום עד איזה יום.

מניעת שחרור אוטומטי לסוג רכב
כידוע מערכת CarOnKey מצוידת במודול לפיו אם מזמין לא ממש את ההזמנה תוך X זמן, ההזמנה תתבטל אוטומטית והרכב ישוחרר למזמינים אחרים. לפעמים אנו מחזיקים בצי הרכב שלנו רכבים מסויימים שאנו לא רוצים ש"יישתחררו באופן אוטומטי". אמנם ניתן לקבוע את זה בהזמנה או  למשתמשים, אך כעת ניתן גם לפי סוג הרכב. אם רכב מסוג זה יוזמן, ההזמנה תישאר נעולה ולא תשתחררעריכת הזמנות לבעל רכב
מערכת CarOnKey מאפשרת לשייך רכב למשתמש/ת ספציפי/ת שיוך זה מאפשר להתנות הזמנות באישור בעל/ת הרכב. כעת בעלי רכב יכולים לערוך הזמנות שבוצעו ברכב שמשויך אליהם.אנו כמובן נוכל לסייע בהפעלת אפשרויות חדשות אלו לפי הצורך.

בהצלחה!
יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון