caronkey
מגוון אופני הפעלה
ניתן להפעיל את הסדרן במגוון אופנים לפי צרכי הארגון:

סדרן לא מנוהל עם מפתח בתוך הרכב


 • הסידור הוא התצוגה הגרפית של הקצאת הרכבים למשתמשים. הסידור פתוח לצפייה מספר ימים קדימה.
 • הסידור נפתח במצב "פתוח להרשמה".
 • המשתמשים מאתרים רכב ונרשמים על גבי השיבוץ.
 • המשתמשים פותחים את הרכב שהזמינו באמצעות כרטיס קרבה (כרטיס מגנטי) או מזהה אחר.
 • קודנית הרכב מקבלת את הקוד האישי של המשתמש.
 • אחרי הקשת הקוד האישי ניתן להתחיל בנסיעה.
 • בסיום הנסיעה המשתמש מעביר את הכרטיס לנעילת הרכב.
 • ישנה אפשרות להגביל את הזמנת הרכבים להקצאות זמן: מקסימום שעות בחודש, מקסימום לילות בחודש ועוד.
 • ניתן להתנות את אישור ההזמנה באישור המנהל האישי / אחראי קבוצה.סידור מנוהל עם ארון חכם

 • המשתמש מזמין את הרכב מראש (עתידית).
 • מנהל הסידור מכין את הסידור באמצעות מחולל אוטומטי ומבצע תיקונים ידניים.
 • המנהל מפרסם את הסידור.
 • בימים שסידור הרכב פורסם עבורם, לא ניתן לבצע הזמנה אלא שיבוץ עצמי, כלומר להזמין ישירות את הרכב על בסיס מקום פנוי (על ידי לחיצה על מקום פנוי בסידור). 
 • המשתמש מקבל מפתח מהארון לאחר שהזדהה בעמדה הציבורית. הארון משחרר למשתמש את מפתח הרכב שהזמין בלבד.
 • בסיום הנסיעה המשתמש מזדהה בעמדה הציבורית ומחזיר את מפתח הרכב מקום פנוי בארון. לאחר שהארון מזהה את המפתח הנסיעה נסגרת.
 • ניתן לבצע הזמנה חד-פעמית או קבועה. הזמנה קבועה הינה הזמנה שחוזרת על עצמה (למשל כל יום שני משעה ארבע עד שש). סידור לא מנוהל עם ארון חכם

 • פתיחת סידור פתוח למספר ימים קדימה קבוע מראש.
 • הסידור נפתח במצב "פתוח להרשמה".
 • משתמשים מאתרים רכב ונרשמים על גבי השיבוץ.
 • משתמשים מקבלים מפתח מהארון אחרי שמזדהים בעמדה הציבורית. הארון משחרר למשתמש מפתח של הרכב שהזמין בלבד.
 • בסיום הנסיעה המשתמש מזדהה בעמדה הציבורית ומחזיר את מפתח הרכב מקום פנוי בארון. אחרי שהארון מזהה את המפתח הנסיעה נסגרת.
 • אפשרות להגביל הרשמה למגבלות זמן: מקסימום שעות בחודש, מקסימום לילות בחודש ועוד.
 • ניתן להתנות הזמנה באישור מנהל אישי / אחראי קבוצה.
יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון