caronkey
צירוף אוטומטי של נהגים לקבוצות
מהן קבוצות משתמשים?
במערכת CarOnKey ניתן להגדיר קבוצות משתמשים. שיוך קבוצות משתמשים מקל על הניהול של מספר תהליכים במערכצ כגון: תעריפים, דוחות, הגבלות ועוד.

מה ניתן לקבוע בקבוצת משתמשים?
קבוצת חיוב:
אם הקבוצה מסומנת כקבוצת חיוב אז יהיה ניתן לשייך קבוצה לתעריף מסויים.

קבוצת שותפים:
אם הקבוצה מסומנת כקבוצת שותפים אז משתמשים יוכלו לשנות זהות ולבצע פעולות בשמם של שותפי הקבוצה.

מנהלי קבוצה:
ב-CarOnKey ניתן להתנות הזמנה נסיעה באישור של ממונה. מנהל הקבוצה הוא הממונה שמאשר נסיעות לכל המשתמשים שבקבוצה אותה הוא מנהל.

מספר נסיעות בחודש (חדש!):
ניתן להגביל משתמשים בקבוצה מסוימת במספר הנסיעות שמותר להם להזמין מדי חודש.

סנכרון אוטומטי (חדש!):
ניתן לציין שיוך אוטומטי לפי גיל. כך שמתשמשים המשתמשים ישויכו אוטמטית לקבוצה מסויימת לפי הגיל וחשוב לא פחות, יוצאו מקבוצה מסויימת אם הם כבר לא בגיל המתאים.

דוגמא להמחשה
נניח שהחלטנו שהתעריף לנהגים בין 20 ל- 26 הוא: 4 ש"ח לשעה ו- 2 ש"ח לק"מ ואילו לנהגים מעל 27 התעריף הוא: 3 ש"ח לשעה ו- 1.8 שח לק"מ. במקרה כזה יש לפעול כך:
- יוצרים קבוצת משתמשים "צעירים" עם סנכרון אוטומטי עבור נהגים 20-26
- יוצרים קבוצת משתמשים "מבוגרים" עם סנכרון אוטומטי עבור נהגים בני 27 ומעלה
- יוצרים תעריף "גבוה" ובה משייכים את הקבוצת "צעירים".
- יוצרים תעריף "נמוך" ובה משייכים את קבוצת "מבוגרים".

בהצלחה
יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון