caronkey
רוצים לשלב רכב אישי בסידור הארגוני?
קורה שאנשים שמחזיקים רכב אישי, מעוניינים לשלב אותו בסידור הרכב של הישוב/ארגון. בכדי להקל בנושא זה הוספנו מספר פיתוחים במערכת.

קביעת בעל הרכב
ניתן לקבוע מי הבעלים של הרכב. שימו לב כי בעל הרכב חייב להיות משתמש במערכת ועליכם לבחור אותו. קביעת בעל הרכב מאפשר לבצע מספר פעולות שמקלים על בעל הרכב בכל הקשור לשיתוף הרכב: פטור מתשלום, אישור כל הזמנה על ידי בעל הרכב.

קביעת בעלים נוספים
בהרבה מקרים הרכב האישי משמש את משפחתו של בעל הרכב. לכן ניתן להוסיף לרכב בעלים נוספים. הם אמנם לא יאשרו כל נסיעה אך יהיו פטורים מתשלום אם הזמינו את הרכב דרך הסידור.

אישור בעלים
ניתן להגדיר במערכת כי כל הזמנה שמתבצעת ברכב אישי תירשם כזמנית עד לאישורו של בעל הרכב. אם ביצוע הזנת הרכב, בעל הרכב יקבל הודעה ויאשר או ידחה את ההזמנה. באופן זה הרכב לא יילקח בזמנים שלא נוחים לו.

הגבלות שימוש
בעל הרכב יכול לבקש להגביל את השימוש ברכב על ידי "לא בעלים". ניתן להגביל מספר שעות בחודש, מספר נסיעות בחודש ואורך מקסימלי להזמנה.

היכן זה מנוהל?
יש להיכנס לעריכה של הרכב הרלוונטי הן דרך תפריט הניהול והן באמצעות קליק ימני של עכבר על שם הרכב.יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון