caronkey
עדכון מאי 2018 של מערכת CarOnKey
אנו שמחים לעדכן על מספר שיפורים שבצענו במערכת CarOnKey לאחרונה:

ריבוי נהגים
בוצע שינוי בטפסי הזמנת נסיעה לפיו המזמין יכול לציין "נהגים נוספים". השיפור מיועד לתת מענה בהזמנות בהן לא בטוח מי ינהג. כל ה"נהגים נוספים" יכולים להוציא את המפתח מהארון. חשוב לציין שהנסיעה בדוחות תשוייך למזמין אלא אם כן מופיל פיצול של נסיעה למי שנהג בפועל ברכב. ניתן לבטל/להפעיל אופציה זו באופן הבא:

1. כניסה לניהול
2. בתפריט העליון > הגדרות
3. בהגדרות > טופס הזמנה > לסמן תיבה: מיון רכבים לפי הזמנה קרובה

4. ללחוץ על "עדכון" בחלק התחתון של "טופס הזמנה"

ריבוי ארונות
מערכת CarOnKey מופעלת לעיתים בארגונים גדולים שבהם יש יותר מארון מפתחות אחד. לאחרונה בוצע שינוי כך שניתן לעבוד עם מספר ארונות במקביל. לא תמיד מדובר רק בארונות למפתחות, יש ארגונים המפעילים ארון מפתחות ולצידו ארון תאי ציוד שנדרש לנסיעה. להפעלת ריבוי ארונות יש לפנות אלינו להוספת ארון נוסף לממשק ולאחר מכן יש להגדיר את קוד המפתח בהתאם לפי זיהוי הארון שנוסף למערכת. מכיוון שקיימות כאן מספר אפשרויות, יש להתיעץ איתנו לפני שמיישמים ריבוי ארונות במערכת שלכם.

ציוד נוסף
נוסף לטופס ההזמנה שדה חדש: "ציוד נוסף". המטרה של שדה זה זה לאפשר להזמין ציוד נוסף/רכב נוסף בהזמנה אחת. לדוגמא: יש ארגונים שמחזיקים מפתחות של נגררים במערכת. עד כה מי שהיה זקוק לרכב + נגרר היה צריך לבצע שתי הזמנות. אחרי השיפור מזמינים רכב ובאותו טופס בוחרים את הנגרר משדה ציוד נוסף. שימו לב: כל רכב / משאב שמוגדר בסוג הרכב "ללא בדיקת נהג" יופיע כאפשרות לציוד נוסף.

שחרור רצוף של מפתחות
עד כה משתמשים עם יותר מהזמנה אחת ביצעו פעולת הוצאת מפתח עבור כל מפתח בנפרד. מעתה המערכת משחררת את המפתחות ברצף ללא צורך בפעולה נוספת מצד המשתמש. תיקון זה פועל גם בהפעלת שני ארונות במקביל, לדוגמא: אם הוזמן רכב + מסמך לנסיעה, קודם ייפתח הארון שבו יש את המסמך ולאחר מכן ייפתח ארון המפתחות וישוחרר המפתח.


מיון רכבים לפי הזמנה
יש אפשרות למיין את הנסיעות בסידור לפי זמן התחלה, כך שהנסיעות הקרובות יופיעו ראשונות. מתאים מאד ללקוחות עם מספר רכבים גדול כי נמנע הצורך לגלול את הרשימה כדי לראות על איזה רכב הנהג רשום.
ניתן להגדיר זאת באופן הבא:
1. כניסה לניהול
2. בתפריט העליון > הגדרות
3. בהגדרות > תצוגת סידור > לסמן תיבה: מיון רכבים לפי הזמנה קרובה

4. ללחוץ על "עדכון" בחלק התחתון של "תוצת סידור"
יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון