caronkey
שיבוץ אוטומטי גמיש ומהיר יותר
לאחרונה שודרגה מערכת CarOnKey. מעבר לתיקונים שוטפים בוצעו בגרסא החדשה שיפורים משמעותיים ביותר:

מהירות ודיוק
השיבוץ כעת מדייק יותר בשיבוץ, ומאפשר למשתמשים לקבל את רצונם בצורה מדוייקת יותר. כמו כן, התהליך נעשה הרבה יותר מהר מבעבר: השיבוץ מוכן תוך כמה שניות.

שיבוץ גמיש
באופן טבעי כשמנהל הסידור רואה ששינוי קל בזמני ההזמנה יאפשר לשבץ אותה באופן חכם יותר בסידור, הוא עושה זאת. כעת המערכת יודעת לעשות זאת באופן אוטומטי.
הגדרת "שיבוץ גמיש" מאפשרת לסדרנים להגדיר זמן בהתחלת הזמנה ובסופה שמנגנון השיבוץ האוטומטי יכול לצמצם, וכך לצופף נסיעות. ציפוף נסיעות מביא בסופו של דבר לשיפור אחוזי השיבוץ האוטומטי וליותר רכבים פנויים בזמן נתון.
בשלב זה מדובר בהגדרה גורפת של מנהל הסידור, למשל: קיצור של 15 דקות מתחילת הנסיעה ו- 15 דקות מסופה, במקרה כזה המערכת תנסה לשבץ קודם את הנסיעה בקיצור 15 דקות מזמן ההתחלה ומהסיום ורק לאחר השיבוץ תנסה להחזיר את הזמן שקוצר מהנסיעה.

למדריך "שיבוץ גמיש" ללחוץ כאן
יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון