caronkey
פיתוחים אחרונים - יולי 2015
שיפורים במנגנון הדו"חות

  • פיצול נסיעות לפי שדה - ניתן לבחור שדות לפיצול הדו"ח: כתוצאה מהפיצול הדו"ח יצר דף וסיכום ביניים עבור כל ערך בשדה. למשל ניתן לפצל דו"ח לפי חבר והתוצאה תהיה שיודפס דף נפרד לכל חבר ובכל דף יהיה סה"כ עלות לכל דף/חבר. בעתיד יתווסף כפתור, שיאפשר בלחיצה אחת לשלוח את הדו"ח לכל חבר וחבר בדוא"ל.
  • קליטת כביש 6 - המערכת מאפשרת קליטה של קובץ נתוני כביש 6. ניתן לשלב את חיוב הנסיעה בדוחות ולהוסיף לחיוב הזמן והק"מ. בעתיד נקלוט נתונים מכבישי אגרה נוספים ומנהרות הכרמל.
  • משתמש הנה"ח - נוסף למערכת סוג משתמש חדש למנהלי חשבונות ותמחירנים עם גישה בלעדית וישירה להפקת דוחות.
  • יצירה אוטומטית של הזמנה - נוסף מנגנון שמוסיף הזמנה בדיעבד על נסיעות שבוצעו ברכב ללא הזמנה. מטרת השיפור הוא שיהיה ניתן לחייב גם אם מישהו לקח מפתח ונסע ללא הזמנה. כמובן תלוי בעבודה עם EDT.
  • הוספנו אפשרות ל"נוסחאות" תעריפים ובדוחות, בנוסף לכל אפשרויות התעריפים והמשתנים במחולל, וזאת על מנת לאפשר גמישות נוספת ותאימות מרבית לדרכי החישוב בקיבוץ ובארגון.
  • מיקומי שדות בדוחות - נוספה אפשרות לקבוע את סדר העמודות בדו"ח במטרה להתאימו לקבצי קליטה לתכנות הנה"ח שונות.
יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון