caronkey
דו"חות לפי תעריפים
בעדכון גרסה זה הסרנו את הדו"חות הישנים שהיו בחלק הדוחות במערכת, כך שמעתה ישנם שני סוגי דו"חות: דו"חות לפי תעריפים וניהול דוחות אשר מאפשר לבחור שדות וסדר שדות לתצוגההגדרה ועריכה של דוח לפי תעריף נעשית בממשק אשר ניתן לראות בתמונה הבאה, אשר כולל אפשרות לשמירה בשם אחר של הדוח, קביעת טווח הזמנים שת הנתונים בדוח, בחירה של כל קבוצה אפשרית של משתמשים ו/או קבוצות משתמשים ו/או רכבים ו/או סוגי רכבים ו/או סוגי חיוב.


ניתן לקבוע מראש את השדה לפיו ימוינו הנתונים, מיון ראשוני והן מיון משני.


שדה 'ריכוז' מאפשר יצירת דוח שבו הנתונים מסוכמים לפי נתון מסוים, למשל סכומים מסוכמים לפי מזמין.
בהמשך הממשק ניתן לקבוע את השדות אשר יופיעו בדוח, להפיק אותו מהבראוזר או להפיך דוח אקסל.יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון