caronkey
כל מה שצריך לדעת על פיצול נסיעה

האפשרות לפיצול נסיעה מאפשרת למשתמש לחלוק עם משתמש(ים) אחר(ים) בעלויות הנסיעה.

במידה ומנהל המערכת הפעיל את מנגנון פיצול הנסיעות תופיע בתפריט 'הנסיעות שלי' אופציית פיצול נסיעות.
למטה ניתן לראות כיצד נראה עמוד פיצול הנסיעות החדש. העמוד מפרט בצורה ברורה את הנסיעות שפוצלו כדי לחייב גם אותי ('חיובים על נסיעות אצל אחרים'), נסיעות מהזמנות שלי שאני פיצלתי ('חיוב אחרים עבור נסיעות אצלי'), ונסיעות אחרונות שלי שאינן מפוצלות. עבור נסיעות אלו מופיע כפתור פיצול.בתמונה הבאה ניתן לראות את כפתור הפיצול בצורה ברורה יותר:
לאחר לחיצה על פיצול יופיע ממשק פיצול נסיעה. לחיצה על כפתור הוספה תוסיף בכל פעם משתמש נוסף שהנסיעה תפוצל אליו.ניתן לבחור אחד או יותר משתמשים ועבור כל אחד להזין את החלק שלו בנסיעה.
ניתן גם לבחור בחלוקה שווה אוטומטית של כל הפרמטרים:
בדוחות הנסיעות על פי תעריפים יכול המנהל לראות סימון מיוחד עבור נסיעות שפוצלו:לחיצה על פרטים נוספים עבור הנסיעה בדוח מאפשרת למנהל לצפות בכל פרטי התעריף ובשמו:

גרסה 12/2014
צוות אפקט מערכות


יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 87013
טל: 08-6192747
פקס: 08-***
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם