caronkey
שיפור וקיצור תהליך הזמנת נסיעה

על מנת לשפר ולקצר את תהליך ההרשמה דאגנו לשני שיפורים מהותיים:
הראשון הוא תצוגה של מינימום שדות בטופס על ידי הסתרה של שדות שיש בהן רק אפשרות אחת, למשל אם למזמין יש רק אופציה אחת אפשרית לסוג רכב.
השיפור השני הינו השלמה אוטומטית של אפשרויות בחירת מזמין ו/או נהג לאחר לחיצה על שתי אותיות.

גרסה 12/2014
צוות פיתוח מגוון CarOnKeyיצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 87013
טל: 08-6192747
פקס: 08-***
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם