caronkey
גרסת CarOnKey 2.1 עלתה לאויר
מסך הכניסה
על מנת לעשות את תהליך הכניסה לאפליקציה מהיר ונוח יותר הוכנסו השיפורים הבאים:
 • עיצוב מחדש של מסך הכניסה כדי להתאימו לנייד.
 • המערכת זוכרת את פרטי המשתמש בנייד לאורך תקופה ממושכת.
 • הוספת כפתור 'הצג סידור להיום' אשר מציג את הסידור רק לאחר לחיצה.
 • כדי לזרז את זמן ואופן התצוגה של מסך הכניסה, הסידור היומי מופיע רק לאחר לחיצה על 'הצגת סידור יומי' כאמור.
תצוגת מקרא בנייד
 • לחיצה על כפתור 'מקרא' פותחת את הצבעים וההסברים.
 • לחיצה נוספת על הכפתור תסגור את המקרא.
תפריט ראשי בצד שמאל
 • כפתור התפריט בנייד פותח אותו מצד שמאל עם אנימציה, כך שניתן לראות עדיין על מה אנחנו עובדים.
עדכון סיסמה
 • על מנת להגן על פרטיות המשתמשים העברנו את מסך שינוי הסיסמה להופיע בתפריט לאחר שנכנסים לתוך המערכת.
 • שינינו את אופן תצוגת הטפסים משמעותית כך שהמעבר בין השדות חלק ומהיר.
 • שמנו דגש מיוחד על שיפור הביצועים ובדיקות עבור מכשירי אייפון.
נסיעות משובצות
 • בפס העליון בנייד נוסף כפתור עם אייקון של רכב. לחיצה עליו מציגה את הנסיעות המשובצות.
תצוגת רשימת הזמנות
 • פתיחת רשימת ההזמנות (נסיעות משובצות) מציגה טבלה של הנסיעות.
 • לחיצה על הזמנה פותחת את פרטיה ואת הכפתורים לצורך ביצוע פעולות.
יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון