caronkey
מחולל שיבוץ אוטומטי
גרסה זו כוללת אפשרויות נרחבות להגדרת תהליכי שיבוץ אוטומטיים. בתכנון הממשק ואופן פעולת המערכת התחשבנו בצרכים המגוונים של השיבוץ בארגונים ובקהילות השונים:
  • צורך בשיבוץ אשר ימקסם את השימוש במכוניות בצורה אוטומטית
  • צורך בחלוקת השבוע והשעות בין סוגי שיבוץ אוטומטי "נקודתי", כלומר על בסיס מקום פנוי ו"שיבוץ מלא", כלומר שיבוץ אשר מחולל את כל הסידור מחדש, גם אם זה אומר שצריך לשנות את הקצאת הרכבים.
הפרדנו גם בין הרצת המחולל עבור ימים עתידיים לעומת היום הנוכחי. הסיבה להפרדה זו נעוצה בעובדה ששינויים בהקצאת הרכבים בימים הבאים היא פחות קריטית משינויים בהקצאה אשר מתרחשים במהלך היום. כפי שניתן לראות בתמונות הבאות, הגרסה החדשה מאפשרת הגדרת תחומי שעות לפי הצורך וניהול מחולל השיבוץ האוטומטי בהתאם.

איך מפעילים?
ראשית יש להיכנס בניהול לרשימות > סדרת עדיפויות:
בשלב הבא יש להגדיר לכל משתנה את המשקל שלו בשיבוץ האוטומטי 
 ניתן למשל להגדיר שהזמנה קבועה היא בעלת עדיפות גבוהה יותר וכך השיבוץ האוטומטי ישבץ ראשונות את ההזמנות הקבועות. ניתן לתת תוספת אוטומטית בעדיפות להזמנות חד-פעמיות לפי כמות הימים שבהם הזמינו מראש את הרכב. ישנה רשימה ארוכה של אפשרויות במערכת, אתם מוזמנים להיכנס ולהגדיר את מה שמתאים לארגון שלכם.


הקצאת עדיפויות
בשלב זה המערכת כבר הקצתה עדיפות לכל נסיעה.

כניסה ביום ספציפי ל'רשימת הזמנות' ולחיצה על שיבוץ אוטומטי תפעיל שיבוץ אוטומטי לאותו יום לפי עדיפויות אלה. בנוסף לציון האוטומטי שמחושב על פי הגדרות הסדרן באפשרות הסדרן להוסיף נקודות עדיפות להזמנות ספציפיות. בדוגמא הבאה ניתן לראות הזמנה שציון העדיפות שלה הוא 380, זאת לאחר שהמנהל הוסיף 300 נקודות (בנוסף לניקוד האוטומטי). כדי לשמור את התוספות הידניות יש לעדכן אותן במקומות הרלוונטיים וללחוץ על 'שמור הנחיות לשיבוץ'. לאחר הלחיצה המערכת תחשב מחדש את העדיפויות לכל ההזמנות ברשימה ותעדכן את הציון בהתאם.צפייה בחישוב העדיפות 
להזמנה ניתן לראות את החישוב שבוצע עבור כל עדיפות של הזמנה על ידי לחיצה על ציון העדיפות. בדוגמא הבאה ניתן לראות כי הסדרן נתן משקל אך ורק לזמן ההזמנה מראש (20 נקודות * 4 ימי הזמנה מראש = 80 נקודות תוספת) . יחד עם התוספת הידנית של 300 נקודות סה"כ להזמנה זו 380 נקודות עדיפות.

את תוספת הניקוד ניתן לערוך גם במסכי עריכת פרטי ההזמנה הרגילים. כמובן שרק מנהל יכול לערוך. גם במסכים אילו פירוט החישוב ניתן לצפיה על ידי לחיצה על ציון העדיפות.

הגדרות מחולל הסידור 
בשלב הבא יש להגדיר את אופן פעולתו של מחולל הסידור.
בדוגמא הבאה בחרנו עבור השיבוץ ל"ימים קדימה" שהוא ירוץ רק החל משעה שמונה בערב ועד שמונה בבוקר, וכן שהשיבוץ בשעות אלו יהיה "שיבוץ מלא", כלומר יבצע את כל הקצאת הרכבים מחדש באופן שיאפשר מקסימום שימוש ברכבים, גם על חשבון שינויים וביטולים של חלק משיבוצי ההזמנות.  

עבור "הרצת מחולל כל יום", בחרנו שתהיה רלוונטית רק עבור שעות היום, כלומר משמונה בבוקר ועד שמונה בערב, ותבצע רק שיבוצים נקודתיים. בדוגמא בחרנו שכל 20 דקות המערכת תבדוק האם יש רכב פנוי עבור הזמנות ממתינות ותבצע את השיבוץ.  

עבור מקרים של זמן שהתפנה במפתיע, כמו במקרה של נסיעה שמבוטלת או רכב שמוחזר לפני הזמן, אם הזמן שהתפנה גדול מחצי שעה וקטן מחמש שעות, המערכת תנסה לשבץ נסיעות ממתינות על סמך מקום פנוי. אם התפנו יותר מחמש שעות, המערכת תעשה שיבוץ מלא מחדש. 

במקרה של נסיעה מאחרת, אשר גורמת לנסיעה הבאה אחריה דחיה של יותר מרבע שעה, בדוגמא זו, המערכת תנסה לשבץ את הנסיעה הממתינה ברכב אחר על בסיס מקום פנוי.


אם רוצים ביום ספציפי שהמחולל ירוץ בצורה שונה יש לסמן 'שונה מכל יום' ואז תופענה אופציות הגדרה ליום זה. בכל יום שעבורו משאירים את אפשרות 'כמו כל יום' מסומנת יכולו ההגדרות הכלליות שהגדרנו למעלה (לפני רשימת הימים). 

לאחר שלוחצים על שמירה נתוני המחולל המערכת תתחיל לפעול לפי ההגדרות. 

*הערה חשובה: אנא פנו אלינו לפני הפעלת המנגנון. בגרסה זו מומלץ ראשית להשתמש בשיבוץ אוטומטי מעמוד 'רשימת הזמנות' אשר ישבץ את הנסיעות לפי סדר העדיפות. בשבועות הקרובים נהיה בקשר עם לקוחות אשר מעוניינים בהפעלת המחולל ונלווה אתכם בתהליך.
יצירת קשר

כתובתינו

ת.ד. 346,
רח' השקד 15, שדרות, 8703145
טל: 08-6192747
מייל: info@caronkey.co.il

טופס ליצירת קשר

אנא מלא את הטופס לפניך ונחזור אליך בהקדם

קוד ביטחון